Företagshistorik

1955: Enmansföretaget Johanssons Åkeri, grundat av Lars-Erik Johansson börjar med snöröjning i Stockholm.

1957: Företaget bör jar med transport av grus i Tumba åt en man kallad ”Grusolle”.

1959: Körning av armeringejärn från järvägsvagnarna i Märsta till Arlanda. Dessa gick åt till att jämna ut landningsbanan på Arlanda eftersom den tidigare var ojämn. Ersättningen kunde uppgå till hela 400 kr om dagen!1961: Arlanda invigdes och Lars-Erik Johansson fortsatte att köra till Arlanda. Denna gång grus och asfalt. Företaget expanderade till 3 st lastbilar: Volvo Titan Bogey och en 2-axlad bensin 90hk köptes till. Företaget fick även kontrakt med Vägverket att ploga och sanda vintertid.

1966: Företaget har uppdrag från Systembetong i Märsta, betongen användes till att bygga väggar, hus etc. (Systembetong blev uppköpta av Skanska senare). Ännu en ny lastbil införskaffas, en Volvo FB 88 -66.

1968: ”Lasse-Björn-tiden”, Lars-Erik Johansson gick ihop med Lasse-Björn och Gösta Stigenberg. Tillsammans bildade de Elementtransport AB. Samtidigt gick tre av Lars-Eriks egna bilar som fortfarande körde grus, bland annat till motorvägsbygget mellan Stockholm – Arlanda

1973: Elementtransport AB löstes upp, eftersom Lars-Erik var tvungen att ta över Nässja Gård efter sin far Aldors bortgång. Lars-Eriks son, Hans-Åke börjar detta år köra spannmål åt Johanssons Åkeri. Lars-Eriks hustru Maj-Lis Johansson tog nu ett stort ansvar för transportplanering.

1976: Företaget började köra styckegods från Uppsala till Märsta och vidare till Upplands Väsby. Två vändor om dagen. En bil körde expressgods från Märsta, och Arlanda till Stockholm.

1982: Företagets största uppdragsgivare är nu SCA. Detta innebar en förändring att köra mer partigods snarare än styckegods.

1996: Johanssons Åkeri köper Bohmans Åkeri. 5 bilar + släp och tog även personalen med sig. Verksamheten utökades från 8 till 13 bilar. Aktiebolaget Johansson & Söner Åkeri bildades.

Idag: Företaget har 10 bilar med släp, 2 lastmaskiner, 1 grävmaskin, 1 truck (16 ton), 3 truckar (4 ton) samt 18 anställda.